Vážení a milí kolegové z celého světa,

jak již víte, letošní ročník festivalu Divadelní svět Brno, který měl pod nečekaně příznačným heslem „Nic se neděje“ v termínu 21.-26. 5. 2020 mapovat změny přírodního, společenského a politického klimatu, se letos neuskuteční. Globální koronavirová pandemie nám všem dala nejen netušenou lekci v křehkosti a změnitelnosti světa, v němž žijeme, ale poukázala také na důležitost a hodnotu globální spolupráce a solidarity.

S tímto vědomím a v touze nenechat pečlivě připravený festival plný skvělých hostů vyznít do ztracena bychom se na vás, umělecké šéfy, režiséry, dramaturgy, herce a produkční, rádi obrátili s prosbou o malou spolupráci, a to na třech úrovních:

(1) Velmi bychom si vážili toho, kdybyste byli ochotní písemně či ještě lépe formou videovzkazu krátce odpovědět na následující tři otázky:

I. Co se u vás v divadle dělo, když „se nic nedělo“?

II. Čemu nás jako divadelníky či divadla může tato zkušenost naučit?

III. Promění podle vás tato zkušenost obecný pohled na mezinárodní uměleckou spolupráci a mezinárodní festivaly, jako je ten náš? Jak?

Z vašich odpovědí bychom následně rádi vytvořili videomontáž zachycující vaše přemýšlení nad současnou situací. Věříme, že taková videomontáž bude mít význam nejen pro všechny diváky, kteří se na festival těšili, ale též jako krátký dokument o jedné zvláštní době.

(2) Většina z vás se vrhla do víru online aktivit. Budeme rádi, když nám výstupy z nich a zejména videa rovněž pošlete, abychom je do videomontáže mohli zařadit.

(3) Bude nám ctí poskytnout vám prostor sociálních sítí Divadelního světa Brno k širší propagaci vašich živých přenosů či k jejich sdílení. Neváhejte nás proto prosím o takových aktivitách informovat.

Pevně věříme, že z problémů, jimž v souvislosti s koronavirovou pandemií čelíme, se mohou stát příležitosti, budeme-li jim čelit společně. V tomto smyslu se těšíme na vaše odpovědi a přejeme pevné zdraví a mnoho tvůrčích sil!

Za dramaturgickou radu Divadelního světa Brno

Barbara Gregorová, Martin Sládeček, Jan Šotkovský, Hana Hložková, Mirek Ondra, Jan Cimr, Marek Horoščák

Národní divadlo, Praha
KV Tarsulát, Budapešť
Víťa Marčík
Divadelní studio Rubín
Divadlo Drak
Divadlo Andreje Bagara, Nitra